Tegenwoordig kent iedereen de term HR wel. De afkorting staat voor human resources. Alleen wat houdt het precies in? De Human Resources afdeling ziet personeel binnen een organisatie als de bepalende factor voor succes. De nadruk ligt dan ook op het opleiden en ontwikkelen van medewerkers om doorstroom te realiseren. Deze tekst vertelt je meer over de geschiedenis van HR, de drie niveaus en de HR-cyclus. 

Geschiedenis van HR

Hoe is HR eigenlijk tot stand gekomen? Het begon allemaal in de jaren ’50 in de Ford fabriek. Hier werden auto’s aan de lopende band gemaakt. De medewerkers bleken onmisbaar voor een efficiënte productie. Het bedrijf Ford merkte dit op en besloot mensen aan te wijzen binnen de organisatie die zouden zorgen voor het behartigen van de belangen van andere medewerkers. Ford was een voorbeeld voor andere ondernemingen en al snel ontstond er bij vele bedrijven de afdeling Personeelszaken. Tot op de dag van vandaag hebben we die in bijna ieder bedrijf en tegenwoordig noemen we het HR. 

Drie niveaus

In een optimale situatie functioneert de HR van een bedrijf op drie niveaus. De eerste is strategisch niveau. Hierbij richt de HR afdeling zich op het strategisch analyseren van de personele behoefte voor de toekomst. Ook wordt er nagedacht over beleidsscenario’s over de kennis die nodig zal zijn binnen de organisatie. Tevens worden op dit niveau de kernwaarden vastgesteld. Deze bepalen waaraan de medewerkers binnen een organisatie moeten voldoen. Daarnaast heb je tactisch niveau. Hierbij richt HR zich op het uitwerken van beleidsplannen. Uiteindelijk komen hier diverse personeelsinstrumenten en procedures uit voort. Als laatste heb je operationeel niveau. Hierbij staat het beheren van personeel centraal. Denk bijvoorbeeld aan het werven en aannemen van personeel, functioneringsgesprekken met kans op doorstroom naar een betere functie of het ontslaan van medewerkers. 

HR cyclus

Voor Human Resources is een cyclus ontwikkeld. De HR cyclus bestaat uit de volgende onderdelen: instroom, presteren, beoordelen, uitstroom, belonen, opleiden/ ontwikkelen en doorstroom. Het idee is dat wanneer de doorstroom van een medewerker van de ene functie naar de andere plaatsvindt, de HR-cyclus weer opnieuw begint. Alleen wat betekenen de verschillende stappen in de cyclus? De eerste is instroom. Hierbij gaat het erom dat een organisatie mensen werft en selecteert. Daarna zullen deze medewerkers moeten presteren. Hun prestaties worden vervolgens beoordeeld en op basis van deze beoordeling worden de medewerkers beloond of stromen ze uit. Overigens kan uitstroom ook andere oorzaken hebben. Verder biedt de HR-cyclus ruimte voor ontwikkeling van de medewerking en doorstroom naar een hogere functie. 

Geef een reactie

Terug omhoog